Copilul tău nu este o vedetă: Griji reale sau like-uri virtuale?

Riscuri ale postării pozelor cu copii pe rețelele de socializare

Copilul tău nu este o vedetă, ci o persoană reală, cu emoții, vulnerabilități și nevoi specifice. Într-o lume dominată de social media și de dorința de a fi la modă, mulți părinți sunt tentați să își transforme copiii în vedete online.

Dar cât de mult își dau părinții seama că acest obicei poate avea un impact negativ asupra vieții lor private și asupra securității copiilor lor? Ar trebui să ne gândim serios la pericolele reale, înainte să căutăm like-uri virtuale și atenție pe rețelele de socializare.

Tu ești conștient de riscurile la care îți supui copilul atunci când publici fotografii cu el pe rețelele de socializare?

Expunerea copiilor pe rețelele de socializare poate fi un subiect delicat și este important să înțelegem cât de periculoasă poate fi această practică.

Există mai multe motive pentru care ar trebui să fii precaut cu privire la expunerea copilului tău pe o rețea de socializare și de ce nu ar trebui să faci asta.

Conturile de Facebook, Instagram și Tiktok sunt pline de poze cu copii. Parinții publică constant poze cu puii lor, fără să se gândească la cât de periculos poate fi.

Fotografii și filmulețe în toate ipostazele sunt postate pe rețelele de socializare într-un mod aparent nevinovat și fără a lua în considerare riscurile implicate.

Expunerea copiilor pe rețelele de socializare implică riscuri de siguranță, vulnerabilitate la infracțiuni și violarea confidențialității personale.

Primul motiv este strict legat de siguranța copiilor.

CITEȘTE ȘI: Hrăniți de mici cu fast food

Este tentant să crezi că nu ți se poate întâmpla nimic rău, că nu faci nimic grav sau să te justifici spunând că doar prietenii te urmăresc pe rețelele de socializare. Dar nu uita că realitatea nu este întotdeauna așa cum o percepem. Există unele rețele de socializare pe care nu le putem controla în totalitate. Sigur, nu trebuie să fim paranoici, dar adesea depășim limita fără să ne dăm seama cu prima fotografie postată.

Te-ai gândit vreodată că publicarea fotografiilor cu copii mici poate duce la expunerea acestora la pericolele din mediul online. Informațiile despre copiii noștri și activitățile lor pot fi colectate și utilizate de persoane cu intenții rele, cum ar fi infractorii și hărțuitorii. Aceștia ar putea folosi aceste informații pentru a contacta copiii sau pentru a-i pune în pericol în alte moduri.

Acest lucru crește riscul de răpire sau hărțuire. (cyberbullying și hărțuire online)

Vei spune: “Copilul meu nu e niciodată singur”, dar te voi întreba ceva. Cât de multă încredere ai în paznicul școlii? Cât de sigură ești că micuțul tău nu dispare din preajma ta sau cât de sigură ești că nimeni nu te poate ataca în timp ce ești cu el?

CITEȘTE ȘI: Unde ești.. mama?

În plus, publicarea fotografiilor cu copii mici poate duce la violarea confidențialității personale și la utilizarea acestor fotografii în scopuri necorespunzătoare, fără consimțământul părinților.

Fotografiile cu copiii pot fi preluate și utilizate în mod fraudulos, cum ar fi în scopuri comerciale sau publicitare, sau pot fi postate pe site-uri și rețele sociale fără permisiunea părinților, ceea ce poate duce la situații neplăcute și jenante.

De asemenea, publicarea fotografiilor cu copii mici pe rețelele de socializare poate duce la un grad crescut de expunere la cyberbullying și hărțuire online.

Copiii pot fi victime ale comentariilor negative și ale atacurilor cibernetice, iar aceste experiențe pot avea un impact puternic asupra stimei de sine și a dezvoltării lor emoționale și sociale.

Publicarea fotografiilor cu copii mici pe rețelele de socializare poate duce la o pierdere a controlului asupra informațiilor personale și a imaginii copiilor noștri.

Este important să ne amintim că aceste fotografii vor rămâne în mediul online și pot fi accesate de oricine, inclusiv de cei care au intenții rele sau care nu ar trebui să aibă acces la aceste informații.

chitchat.ro

Este important să fim precauți și să ne gândim de două ori înainte de a publica fotografii cu copiii noștri pe rețelele de socializare, și să ne asigurăm că suntem conștienți de riscurile implicate.

Înțeleg că îți dorești să arăți lumii cât de frumos și de inteligent este copilul tău, dar oare vrei să o faci chiar așa, cu orice risc?

Dacă încă mai crezi că acest lucru nu ți se poate întâmpla ție, te invit să citești povestea acestei mame: Why I Stopped Posting Photos of My Kid on Social Media

Textul este disponibil și în limba engleză:

Your child is not a celebrity but a real person with emotions, vulnerabilities, and specific needs. In a world dominated by social media and the desire to be trendy, many parents are tempted to turn their children into online celebrities.

However, how much do they realize that this habit can have a negative impact on their privacy and their children’s security? We should seriously consider the real concerns before seeking virtual likes and attention on social media. (cyberbullying and online harassment)

Are you aware of the risks to which you expose your child when you post pictures of them on social media?

chitchat.ro

Exposing children on social media can be a delicate subject, and it is important to understand how dangerous this practice can be.

There are several reasons why you should be cautious about exposing your child on a social network and why you should not do it.

Facebook, Instagram, and Tiktok accounts are full of pictures of children. Parents constantly post pictures of their little ones without considering how dangerous it can be.

Photos and videos in all poses are posted on social media seemingly innocently and without considering the risks involved.

Exposing children on social media involves safety risks, vulnerability to crimes, and violation of personal privacy.

The first reason is strictly related to the safety of children.

It is tempting to believe that nothing bad can happen to you, that you are not doing anything wrong, or to justify yourself by saying that only friends are following you on social media. But don’t forget that reality is not always as we perceive it.

There are some social networks that we cannot fully control. Sure, we don’t have to be paranoid, but we often cross the line without realizing it with the first photo we post.

Have you ever thought that publishing photos of young children can expose them to the dangers of the online environment? Information about our children and their activities can be collected and used by people with bad intentions, such as criminals and harassers. They could use this information to contact the children or put them in danger in other ways.

This increases the risk of kidnapping or harassment.

You will say, “My child is never alone,” but I will ask you something. How much do you trust the school guard? How sure are you that your little one won’t disappear from your sight, or how sure are you that no one can attack you while you are with him?

Additionally, posting photos of young children can lead to the violation of personal privacy and the use of these photos for inappropriate purposes without the consent of parents.

Photos of children can be taken and used fraudulently, such as for commercial or advertising purposes, or they can be posted on websites and social networks without the parents’ permission, which can lead to unpleasant and embarrassing situations.

Also, posting photos of young children on social networks can lead to a high degree of exposure to cyberbullying and online harassment.

Children can be victims of negative comments and cyberattacks, and these experiences can have a strong impact on their self-esteem and emotional and social development.

Posting pictures of young children on social media can lead to a loss of control over personal information and the image of our children.

chitchat.ro

It is important to remember that these photos will remain online and can be accessed by anyone, including those with malicious intentions or who should not have access to this information.

It is important to be cautious and think twice before posting pictures of our children on social media, and to ensure that we are aware of the risks involved. I understand that you want to show the world how beautiful and intelligent your child is, but do you really want to do it at any risk?

If you still think that this cannot happen to you, I invite you to read the story of this mother: Why I Stopped Posting Photos of My Kid on Social Media

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.